Information
Din inkorg

Sonax Insect Remover strong 10L

Sonax Insect Remover strong 10L
Sonax Insect Remover strong 10L
1 374 kr
Exkl. Moms: 1 099 kr
  • Lager: 30
  • Artikelnr: 77-624600
  • Vikt: 10.00kg

Sonax Insect Remower för borttagning av Insekter 

Extremt snabbverkande och kraftfullt avfettningsmedel / insektbort. Löser väldigt snabbt upp insektsresterna på glas, lack, och plastytor.
Produkten får aldrig torka in på ytan så undvik att tvätta direkt i solljus.
Fungerar utmärkt som förtvättsmedel i automatiska biltvättar och GDS tvättar . Efterlämnar en fräsch doft 
Produkten är Fosfat-fri.
10 liter
OBS Spädes: 1:20 – 1:100


SONAX Insektborttagare För Användning I Tvättanlägningar
FaraKan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet / behållaren lämnas till / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

GHS05

Skriv en recension

Logga in or Registera dig för att ge omdöme