Information
Din inkorg

Sonax Insect Remover strong 10L

Sonax Insect Remover strong 10L
Sonax Insect Remover strong 10L
1 374 kr
Exkl. Moms: 1 099 kr
  • Lager: 7
  • Artikelnr: 77-624600
  • Vikt: 10.00kg

Sonax Insect Remower för borttagning av Insekter 

Extremt snabbverkande och kraftfullt avfettningsmedel för insekter. Löser väldigt snabbt upp insektsresterna på glas, lack, och plastytor.
Produkten får aldrig torka in på ytan så undvik att tvätta direkt i solljus.
Fungerar utmärkt som förtvättsmedel i automatiska biltvättar och GDS tvättar . Efterlämnar en fräsch doft 
Produkten är Fosfat-fri.
10 liter
OBS Spädes: 1:20 – 1:100


SONAX Insektborttagare För Användning I Tvättanlägningar
FaraKan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet / behållaren lämnas till / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

GHS05

Skriv en recension

Logga in or Registera dig för att ge omdöme