Information
Din inkorg

THINNER 10 - 5 Liter

THINNER 10 - 5 Liter
THINNER 10 - 5 Liter
264 kr
Exkl. Moms: 211 kr
  • Lager: 3
  • Artikelnr: 75-820003
  • Vikt: 5.00kg
  • MPN: 820003

AdTechLine® Thinner 10 är ett lösningsmedel som används för att tunna ut oljebaserade målarfärger.

Går också att använda som rengöringsmedel.


H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H312 Skadligt vid hudkontakt
H315 Irriterar huden
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H332 Skadligt vid inandning
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Skriv en recension

Logga in or Registera dig för att ge omdöme