PDR - riktning av bucklor

En av våra specilaiteter är att rikta bucklor utan omlack- ering. Finns ingen lackskada utan det endast är en fråga om intryckning i plåten kan man i många fall rikta den utan att man behöver lackera delen. Vi går in bakom plåten och masserar ut bucklan. Reparationen blir i de flesta fall osynlig och kostnaden betydligt lägre än om det krävs en lackering. Bucklans storlek, utseende och placering avgör om vi kan rikta den med denna teknik. Kom gärna förbi och visa upp skadan så ger vi dig ett fast pris på arbetet.